Privacy

Een van onze klantbeloftes is “mensen recht in de ogen kunnen kijken”. Dit geldt zeker voor het respecteren van uw privacy.
Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

1. Welke uitgangspunten hanteert Broekhuis voor privacy?

  • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen;
  • we verzamelen gegevens om onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op uw persoonlijke voorkeur. Als we dat doen, melden we het;
  • we wisselen alleen uw noodzakelijke gegevens met derde partijen uit, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een verzekering;
  • u kunt ons altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken;
  • de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wetgeving.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Broekhuis beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze gebruiken om een persoon te identificeren. Zo beschouwen wij uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Wij verwerken geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Broekhuis deze persoonsgegevens verwerkt.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  1. Toestemming;
  2. uitvoering van een overeenkomst met u;
  3. wettelijke verplichting;
  4. vervulling van een taak van algemeen belang;
  5. gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Broekhuis legt gegevens van u vast als: Welke gegevens registreren wij? Waarom registreren wij deze gegevens? Grondslag (zie punt 4)
U een formulier op onze website invult. De gegevens die u invult in het formulier. Verklaring 1. toestemming

U ons klant contact center (KCC) belt.

uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Verklaring

1. toestemming

U een chat conversatie met ons voert op onze website.

Uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. Verklaring 1. toestemming

U contact met ons heeft via Social Media.

Uw accountnaam. Verklaring

1.toestemming

U broekhuis.nl bezoekt. Wij plaatsen tracking cookies op het apparaat waarmee u ons bezoekt. Verklaring 1. toestemming
U zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven. Wij registreren uw e-mailadres. Verklaring 1. toestemming
U een klanttevredenheidsenquête van ons ontvangt. Wij registreren uw naam en e-mailadres. Verklaring

5. gerechtvaardigd belang

U gebruik maakt van onze gratis gasten WIFI. Wij registreren het MAC-adres van het apparaat wat u gebruikt. Verklaring

5. gerechtvaardigd belang

U een offerte opvraagt bij ons. Wij registreren uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, klantnummer(s) en bankrekeninginformatie. Verklaring

5. gerechtvaardigd belang


Daarnaast leggen wij persoonsgegevens van u vast als u bij ons een product of dienst bij ons afneemt. Hiervoor hebben wij verschillende privacy verklaringen vastgelegd:

Bedrijfsonderdeel Waarom registreren wij deze gegevens Link privacy verklaring Versie
Broekhuis dealerbedrijven U bent een (potentiele) klant en koopt een product of neemt een dienst af bij één van onze dealerbedrijven. Download 7 mei 2018
Broekhuis Lease U bent een (potentiele) zakelijke klant. Download 7 mei 2018
Broekhuis Lease U bent een berijder bij één van onze zakelijke klanten. Download 7 mei 2018
Broekhuis Autoschade U bent een (potentiele) klant en neemt een dienst af bij één van onze schadebedrijven. Download 7 mei 2018
Broehuis Financiele Diensten U bent een (potentiele) klant en neemt een dienst bij ons af. Download 7 mei 2018
Broekhuis Verhuur U bent een (potentiele) klant en huurt een auto. Download 7 mei 2018


6. Delen met derden
Broekhuis deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. 

Doelstelling Grondslag
Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

3. Wettelijke verplichting

Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders. 3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde
Met partijen die Broekhuis assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs). 5. Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde
Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie).

5. Gerechtvaardigd belang van Broekhuis of een derde


Broekhuis gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Broekhuis.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Broekhuis ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen.

7. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor onze privacy verklaringen aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In de tabel bij punt 5 wordt altijd de datum van onze laatste versie weergegeven. Deze datum correspondeert met de versie datum op het document.

 

Meer weten? Kijk dan op https://www.broekhuis.nl/privacy/

Gemakkelijk huren bij Broekhuis Autoverhuur

Alkmaar: 072-5410710 | Haarlem: 023-5128158 | Heemskerk: 0251-278450 | Purmerend: 0299-314150


Alternate Text
Improve Your Experience You're using a web browser version we don't support. Try one of these options for better experience. IE icon